Potápačská škola

mroz

Kurz AOWD je kurz pre certifikovaných potápačov (napr.PADI OWD, NAUI OWD, CMAS P*) ktorý zvyšuje ich rozsah možností. V kurze si zvýšite kvalifikáciu v piatich špecializovaných oblastiach :
- hĺbkové potápanie
- podvodná navigácia
- 3 voľné špecializácie
Po absolvovaní kurzu AOWD sa zvyšuje Váš hĺbkový limit z 18 na 40 metrov .

Cena kurzu: € 217.00

Informácie:

Tel. 0903 677 333, 02/ 6542 7062
Píšte: sanypotapanie@zoznam.sk

galeria