Potápačská škola

mroz

KURZ VEDÚCEHO POTÁPAČA - DIVE MASTER

Kurz je určený potápačom, ktorí sa chcú stať potápačským profesionálom a členom PADI . DIVE MASTERI po celom svete pracujú ako profesionáli , ktorí vedú a organizujú potápačské skupiny , asistujú pri výuke potápačských kurzov. Majú veľké skúsenosti s potápaním a opravou potápačského výstroja. V kurze každý účastník absolvuje teoretickú prípravu s testmi z fyziológie , fyziky , organizácie a plánovania potápania. Podmienkou je byť certifikovaný ako PADI RESCUE DIVER alebo ekvivalent z iného výcvikového systému , vek minimálne 18 rokov , potvrdenie od lekára o dobrom zdravotnom stave . K dátumu certifikácie na DIVE MASTRA je potrebné mať v potápačskom denníku potvrdených minimálne 60 ponorov a potvrdenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci (MFA) nie staršie ako 3 roky.

Cena kurzu: € 504.00

Informácie:

Tel. 0903 677 333, 02/ 6542 7062
Píšte: sanypotapanie@zoznam.sk

galeria