SLUŽBY

mroz
Cenník plnenia fliaš:
Flaša
200 bar 300 bar
10 l 4 € 6 €
12 l 5 € 7 €
15 l 6 € 8 €
18 l 7 € 9 €
20 l 8 € 10 €


Cenník plnenia fliaš NITROXom:
Flaša
EAN 22-36 % EAN 40 % EAN 50 %
10 l   8.50 € 10.00 € 11.00 €
12 l 10.20 € 12.00 € 13.20 €
15 l 12.70 € 15.00 € 16.50 €
18 l 15.30 € 18.00 € 19.50 €
20 l 17.00 € 20.00 € 22.00 €
2x10 l 17.00 € 20.00 € 22.00 €
2x12 l 20.40 € 24.00 € 26.40 €


Plnenie fliaš sa uskutočňuje po predbežnej telefonickej dohode!

Informácie:

Tel. 0903 677 333, 02/ 6542 7062
Píšte: sanypotapanie@zoznam.sk
galeria