SLUŽBY

mroz
Cenník plnenia fliaš:
Flaša
200 bar 300 bar
do 10 l 5 € 6 €
10 l 8 € 10 €
12 l 9,50 € 12 €
15 l 12 € 15 €
18 l 14 € 18 €
20 l 16 € 20 €


Cenník plnenia fliaš NITROXom:
Flaša
EAN 22-36 % EAN 40 % EAN 50 %
10 l   10 € 12.00 € 15.00 €
12 l 12.00 € 14.00 € 18.20 €
15 l 15.00 € 18.00 € 22.00 €
18 l 18.00 € 21.00 € 27.00 €


Plnenie fliaš sa uskutočňuje po predbežnej telefonickej dohode!

Informácie:

Tel. 0903 677 333, 02/ 6542 7062
Píšte: sanypotapanie@zoznam.sk
galeria