SLUŽBY

mroz

Práca pod vodou

Pomocou našich kvalifikovaných zásahov sme dokázali uľahčiť a hlavne skrátiť ukončenie niektorých stavebných prác, ktoré sa v konečnom dôsledku ukázalo ako úspora financií.

S našou kvalitnou technikou sme schopný dorozumievať sa pod vodnou hladinou , spraviť foto alebo video záznam , vŕtať a rezať do rôznych materiálov , odsávať kal a utesňovať betónové nádrže.

Našu prácu preverili a boli spokojný pri :
Utesnení betónových nádrží vo VOLKSWAGENE
oprava havarovaných vrát na vodnom diele GABČIKOVO
osadenie a oprava česiel pri vodnej elektrárni ČUŇOVO
betónovanie pod vodou na stavbe čističky vôd Zohor
kontrola a oprava ropovodu pre firmu Transpetrol
odstraňovanie kalov a nánosov po povodniach
rôzne práce pre Vodné stavby.
galeria